พบโอมิครอนลูกผสม XE ในไทยแล้ว 1 ราย แพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์ WHO สั่งเฝ้าระวัง
logo ข่าวอัพเดท

พบโอมิครอนลูกผสม XE ในไทยแล้ว 1 ราย แพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์ WHO สั่งเฝ้าระวัง

ข่าวอัพเดท : องค์การอนามัยโลก สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XE ติดเชื้อเร็วกว่า BA.2 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อในไทยแล้ว ขอให้ประชาชนไม ศูนย์จีโนม,องค์การอนามัยโลก,who,โอมิครอน,โควิด,ลูกผสม,แพร่เร็ว,xe

571 ครั้ง
|
04 เม.ย. 2565
       องค์การอนามัยโลก สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XE ติดเชื้อเร็วกว่า BA.2 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อในไทยแล้ว ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
 
       ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดอกเตอร์ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XE (เอ็กซ์-อี) ในห้องปฏิบัติการ เป็นคนไทย 1 คน และคาดว่าสายพันธุ์ลูกผสม XE น่าจะแพร่กระจายไปแล้วภายในประเทศ เบื้องต้นผู้ติดเชื้อแสดงอาการไม่ต่างจาก สายพันธุ์ BA.2 จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และดำเนินชีวิตตามปกติวิถีใหม่
 
        ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก สั่งจับตาการระบาด โควิดโอมิครอนลูกผสม XE ที่เกิดการรวมตัวกัน ระหว่างเชื้อกลายพันธุ์ BA.1 และ BA.2 โดยมีแหล่งการระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษ สามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเชื้อกลายพันธุ์ BA.2 ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์