volleyballvolleyball
volleyballvolleyball
logo ข่าวอัพเดท

ประชุมเตรียมพร้อม!! คอท. เคาะจัดแน่!! “เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY2022” มีสัญจรต่างจังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คอท.,เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY2022

398 ครั้ง
|
23 มี.ค. 2565

          วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อกำหนดรายละเอียดจัดกิจกรรมงาน “เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY 2022” ขึ้นโดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร รองประธานกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานจัดกิจกรรม OLYMPIC DAY 2022   เป็นประธานในการประชุม และได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ พร้อมหารือในกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ร่วมกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อให้งาน “เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY2022” ออกมายิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบมากที่สุด  โดย นายพิชัย ชุณหวชิร ในฐานะประธานจัดกิจกรรม OLYMPIC DAY 2022  ได้เผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า

 

 

 

          “คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้มีมติให้จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY เช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยการประชุมในวันนี้ได้มีการนำข้อมูลในปีก่อนๆ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้งานที่จะเกิดขึ้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมหารือกันเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ส่วนความพิเศษที่จะเกิดขึ้นนั้น นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลแล้วทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเน้นย้ำความพร้อมของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด YOUTH OLYMPIC 2030  และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสร้างความสุขให้ประชาชนคนไทยในวงกว้างโดยการกระจายการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีความพร้อม ซึ่งกิจกรรมแรกได้ถูกกำหนดแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

 

         โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั้น ยังคงมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม.  และ วิ่ง 10 กม.แบ่งเป็น  ชาย และ หญิง ไม่กำหนดรุ่นอายุ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนิทรรศการการส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิค รวมถึงการโชว์ความพร้อมทางด้านกีฬาต่างๆที่เราจะนำเสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน YOUTH OLYMPIC 2030  ซึ่งงานทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็มและโชว์ผลการตรวจ ATK ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครับ”