เช็คก่อน! กทม.คลายล็อก นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA+
logo ข่าวอัพเดท

เช็คก่อน! กทม.คลายล็อก นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA+

ข่าวอัพเดท : คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ออกประกาศฉบับที่ 45 รับมาตรการเปิดประเทศ โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เ กทม,คลายล็อก,เปิดประเทศ,3ทุ่ม,ร้านอาหาร,เหล้า,เบียร์,มาตรฐาน

737 ครั้ง
|
01 พ.ย. 2564
       คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ออกประกาศฉบับที่ 45 รับมาตรการเปิดประเทศ โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เซ็นคำสั่งลงวันที่ 30 ต.ค.64 เห็นชอบให้มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
         คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ทางเว็บไซต์ thailandsha.com รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น.
 
         สำหรับสถานประกอบการ ที่ยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า 
 
       ทั้งนี้ สำนักอนามัย กทม. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการสำหรับร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พ.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง