ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด ให้กู้ 5 แสน สำหรับ ขรก. ลูกจ้างประจำ และพนง.รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
logo ข่าวอัพเดท

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด ให้กู้ 5 แสน สำหรับ ขรก. ลูกจ้างประจำ และพนง.รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ข่าวอัพเดท : ธนาคารออมสิน เปิดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กู้ยืมเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ออมสิน,ธนาคาร,สินเชื่อ,ปล่อยกู้,5แสน,ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

1,450 ครั้ง
|
29 ต.ค. 2564
ธนาคารออมสิน เปิดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กู้ยืมเงินสูงสุด 500,000 บาท  ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 
ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้กู้นำไปใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2564 รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อมีดังนี้
 
1.คุณสมบัติผู้กู้
 
•เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
•มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
•เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
•ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
 
2.จำนวนเงินให้กู้,อัตราดอกเบี้ยเงินกู้,ระยะเวลาชำระเงินกู้
 
•ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท
•MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)
•ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 
ข่าวอัพเดท : ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ สู้ภั

ข่าวที่เกี่ยวข้อง