volleyballvolleyball
volleyballvolleyball
ผลอนามัยโพล ชี้ ปชช.อยากให้เปิดโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา ร้านอาหาร และ ห้างสรรพสินค้า
logo ข่าวอัพเดท

ผลอนามัยโพล ชี้ ปชช.อยากให้เปิดโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา ร้านอาหาร และ ห้างสรรพสินค้า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภายหลังการปรับมาตรการ ผ่อนคลายให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมบางส่วน เช่น การนั่งกินในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า กรมอนามัยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซึ่งผลส อนามัยโพล,โพล,ประชาชน,โหวต,เปิดโรงเรียน,ร้านอาหาร

498 ครั้ง
|
15 ก.ย. 2564
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภายหลังการปรับมาตรการ ผ่อนคลายให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมบางส่วน เช่น การนั่งกินในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า กรมอนามัยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซึ่งผลสำรวจพบว่า ประชาชนอยากให้เปิดสถานศึกษาและโรงเรียน มากที่สุด คิดเป็น 25.8% รองลงมา คือร้านอาหาร 20.5% และห้างสรรพสินค้า 6.3 %
 
ทั้งนี้ มาตรการที่ประชาชนอยากให้มีเพิ่ม คือ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 60.3% สถานประกอบกิจการและกิจกรรมต้องผ่านเกณฑ์ประเมินของกระทรวงสาธารณสุข 41.1% และพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ 38.3% ตามลำดับ
 
เมื่อมีการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมบางส่วนแล้ว กรมอนามัยขอความร่วมมือจากประชาชนปรับพฤติกรรมตามหลักของมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล โดยมีหลักปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้
 
1) ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
2) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่
3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
4) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องสุขา ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น
6) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น
7) ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น    
9) เลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรกินอาหารแยกสํารับ หากกินร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว                 
10) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อหรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK ในเบื้องต้น เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่
 
 

ข่าวอัพเดท