อภ.เคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้รพ.เอกชน โดสละ 1,100 บาท
logo ข่าวอัพเดท

อภ.เคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้รพ.เอกชน โดสละ 1,100 บาท

อภ. เคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้ รพ.เอกชน เข็มละ 1,100 บาท คาดนำเข้าลอตแรกไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส อภ,องค์การเภสัชกรรม,โมเดอร์นา,ราคาขาย,โรงพยาบาลเอกชน,วัคซีน,โควิด,1100บาท

525 ครั้ง
|
01 ก.ค. 2564
         อภ. เคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้ รพ.เอกชน เข็มละ 1,100 บาท คาดนำเข้าลอตแรกไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส
 
         นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า อภ.กำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป  ขณะเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือน ก.ค.64  เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อ อภ.จะได้ดำเนินการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ประมาณ จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส
 
        ส่วนการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกนั้น องค์การฯได้ประสานกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว หากได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
       "การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามแนวทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ" นพ.วิฑูรย์กล่าว