อย. แจ้งเตือนพบ 'ซิโนแวค' รวมตัวเป็นเจลใส หากพบให้ระงับการฉีด
logo ข่าวอัพเดท

อย. แจ้งเตือนพบ 'ซิโนแวค' รวมตัวเป็นเจลใส หากพบให้ระงับการฉีด

ข่าวอัพเดท : อย.แจ้งด่วน วัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079 มีลักษณะรวมตัวเป็นเจลใส คาดเกิดจากกระบวนการเก็บรักษา หากพบให้ระงับการฉีด อย,วัคซีน,โควิด19,เจลใส,ซิโนแวค

2,813 ครั้ง
|
29 มิ.ย. 2564
       อย. แจ้งด่วน วัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079 มีลักษณะรวมตัวเป็นเจลใส คาดเกิดจากกระบวนการเก็บรักษา หากพบให้ระงับการฉีด
 
          นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 มิ.ย.64 ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เรื่อง แจ้งเตือนฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac หรือวัคซีนซิโนแวค เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC)
 
         โดยระบุว่า อย. ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคชีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น
 
     อย. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคชีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย.จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรค ซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลาง หรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น
 
    ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้ อย. รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวอัพเดท