โควิดแรง! ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จี้รัฐคุมเข้ม กทม.-ปริมณฑล หลังพบ 3 สัปดาห์ ตายเพิ่ม 3 เท่า
logo ข่าวอัพเดท

โควิดแรง! ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จี้รัฐคุมเข้ม กทม.-ปริมณฑล หลังพบ 3 สัปดาห์ ตายเพิ่ม 3 เท่า

ข่าวอัพเดท : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 พ.ค.64 เรื่อง วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 โดยระบุว ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,ประกาศ,โควิด19,รัฐคุมเข้ม,กรุงเทพ,ปริมณฑล

3,084 ครั้ง
|
20 พ.ค. 2564
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 พ.ค.64 เรื่อง วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 โดยระบุว่า
 
ตามที่ราชวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศฉบับแรก ไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 ขณะนี้ผ่านมากว่า 3 สัปดาห์ สถานการณ์การระบาดในประเทศยังคงมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ ในระบบรักษาพยาบาลไม่ลดลง และมีการระบาดในเรือนจำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
 
ถึงแม้การจัดตั้ง รพ.สนามจะช่วยลดภาระการดูแผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล สิ่งที่นำกังวลคือ ผู้ป่วยใควิด-19 ที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 4 เท่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในเวลา 3 สัปดาห์ และยังมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคอื่นๆ เช่นกัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักและต่อเนื่อง
 
ความรุนแรงของการระบาด การนอนโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยหนักและเสียชีวิต ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในกรุงทพฯ และปริมณฑล ย่ำแย่กว่าภาพรวมของประเทศมาก ตามที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ราชวิทยาลัยฯ จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ ดังนี้
 
"รัฐบาลควรมีมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดโดยเฉพาะในกรุงทพฯ และปริมณฑล โดยคำนึงถึงความเจ็บป่วยของประชาชนมากกว่ากระแสสังคมด้านอื่นๆ เพราะหากการระบาดยังคงเป็นเช่นนี้ จะมีผู้ป่วยอาการหนัก เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ใด้ และยังอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสใคโรนา 2019 จากการที่มีการระบาดจำนวนมากเป็นเวลานานอีกด้วย"
 
สำหรับมาตรการที่กำหนดขึ้นจะต้องควบคู่กับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดร่วมด้วย เพื่อเร่งให้มีการลดลงของอัตราการติดเชื้อรายวัน ซึ่งจะนำมาสู่การล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาล รวมทั้งเร่งการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในส่วนของประชาชน ควรตระหนักถึงการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดสูงสุด ด้วยการอยู่บ้าน งดการเข้าไปในที่ชุมชน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหนัากากอนามัยอย่างถูกต้อง และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนขอให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยยับยั้งความรุนแรงและลดการระบาดของโควิด-19
 
ข่าวอัพเดท : โควิดแรง! ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง