ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้โควิด-19 ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ถึง 31 ธ.ค.นี้
logo ข่าวอัพเดท

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้โควิด-19 ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ถึง 31 ธ.ค.นี้

ข่าวอัพเดท : ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้โควิด-19 ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยยื่นผ่านแอปฯ MyMo 11 พ.ค.-30 มิ.ย. นี้ คาดช่ว ออมสิน,ลูกหนี้,พักชำระหนี้,โควิด19,สู้โควิด-19

59,289 ครั้ง
|
06 พ.ค. 2564
ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้โควิด-19 ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยยื่นผ่านแอปฯ MyMo 11 พ.ค.-30 มิ.ย. นี้ คาดช่วยลูกหนี้ได้กว่า 1 ล้านราย
 
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ตามความสมัครใจ นั้น
 
ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนแก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย
 
นอกจากนี้ ลูกหนี้รายใดมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 500,000 ราย
 
ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 30 มิ.ย.2564 สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อดำเนินการที่สาขาของธนาคาร สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115