ศิริราช ประกาศขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนัก หรือฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้-23 เม.ย.นี้
logo ข่าวอัพเดท

ศิริราช ประกาศขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนัก หรือฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้-23 เม.ย.นี้

ข่าวอัพเดท : เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 โรงพยาบาลศิริราช ได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12-23 เมษายนนี้ทาง โรงพยาบาล ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที ศิริราช,โควิด19,รับเฉพาะผู้ป่วยหนัก,ผู้ป่วยฉุกเฉิน,อาการรุนแรง

679 ครั้ง
|
12 เม.ย. 2564
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 โรงพยาบาลศิริราช ได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12-23 เมษายนนี้ทาง โรงพยาบาล ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น
 
โดยมีรายละเอียดคือ ด้วยปรากฏว่า มีการตรวจพบบุคลากรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนอกเวลาปฏิบัติ
าน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ นั้น
 
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลศิริราช มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น กอปรกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านระบบพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) แทน โดยโรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
 
ข่าวอัพเดท : ศิริราช ประกาศขอเปิดให้บริการเฉพาะผ