ศบค. เคาะ! สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด 41 จังหวัด 14 วัน  มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป  สิ้นสุด 23 เม.ย.64
logo ข่าวอัพเดท

ศบค. เคาะ! สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด 41 จังหวัด 14 วัน มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุด 23 เม.ย.64

681 ครั้ง
|
09 เม.ย. 2564

ศบค. เคาะ! สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด 41 จังหวัด 14 วัน
มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุด 23 เม.ย.64
ส่วนจังหวัดอื่น ศบค.ให้อำนาจผู้ว่าฯ - คณะกรรมโรคติดต่อฯ พิจารณาสั่งปิดได้ หากเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่า ร่างข้อกำนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 19 เห็นชอบ ข้อ 1 คือ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ที่ตรวจพบการระบาด มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็น ต้องดำเนินการใระยะเร่งด่วน จำนวน 41 จังหวัด ให้ปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่ เที่ยงคืนวันนี้ – 23 เม.ย.64

โดยสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นให้สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อีก 36 จังหวัดที่เหลือ มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย ในการสั่งปิดสถานบริการได้ ตามความเหมาะสมเพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของสถานการณ์ ให้ผู้ว่าฯ สามารถตรวจสอบ กลั่นกรอง และประเมินความเหมาะสมก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว

#TERODigital #โควิด #โควิด19 #โควิดทองหล่อ #โควิดวันนี้