18 ต.ค. 2563
996 ครั้ง

สมุย พร้อมรับนักท่องเที่ยว ททท.ชวนเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (table top sales) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ระหว่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าประมาณ 40 ราย

 

โดยนายกฤษณะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยองค์ประกอบของ วิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี งานเทศกาล กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความสวยงามและโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับการฟื้นฟู ระบบนิเวศทางทะเล และธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดย ททท. นั้น จะดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหลายๆ มิติ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เกิดการบริหารจัดการที่ไม่ทำลายธรรมชาติ การใช้แหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความงดงามและสมบูรณ์อยู่ตลอดไป

นอกจากนี้ ททท. ยังดึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาเป็นจุดดึงดูดที่สร้างความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และมีการเดินทางท่องเที่ยวมายัง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเก่าเต่า มากยิ่งขึ้น

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง