พม.โพสต์เตือน ขรก.มีพฤติกรรมมีชู้-กิ๊ก มีความผิด โทษหนักถึงขั้นไล่ออก
logo ข่าวอัพเดท

พม.โพสต์เตือน ขรก.มีพฤติกรรมมีชู้-กิ๊ก มีความผิด โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

ข่าวอัพเดท : เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา เพจ เฟซบุ๊ค SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้โพสต์ข้อมูลจาก เพจกฎหมายอาสา พม,กิ๊ก,ชู้,ไล่ออก,โทษ,กฎหมาย

5,871 ครั้ง
|
01 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา เพจ เฟซบุ๊ค SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้โพสต์ข้อมูลจาก เพจกฎหมายอาสา เตือนข้าราชการทั้งหญิงและชาย หากมีพฤติกรรมมีชู้ เป็นชู้ หรือมีกิ๊ก ถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษทางวินัย สูงสุดถึงขั้นไล่ออกได้ ระบุ 
 
 
ข่าวอัพเดท : พม.โพสต์เตือน ขรก.มีพฤติกรรมมีชู้-ก
 
สำหรับราชการไทย ทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้ มีน้อยมีกิ๊ก นับว่าเป็นการผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม มีโทษทางวินัย หากนอกใจคู่สมรส คู่สมรสอาจร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
 
ที่มา:เพจกฎหมายอาสา https://www.facebook.com/lawofthai/
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง