ประกาศแล้ว ! ประกันสังคม เพิ่มสิทธิ ป่วยมะเร็ง เข้ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน
logo ข่าวอัพเดท

ประกาศแล้ว ! ประกันสังคม เพิ่มสิทธิ ป่วยมะเร็ง เข้ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน

7,379 ครั้ง
|
09 พ.ค. 2567

บอร์ดแพทย์ประกันสังคม ลงมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาผู้ประกันตน “ป่วยมะเร็ง” ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนในเครือ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2567 พล.ต.ท.นพ.ธนา ธุระเจน ประธานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมว่า ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรคมะเร็งทุกชนิดเป็นโรคที่อยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกจะต้องให้การดูแลผู้ประกันตน ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนสิ้นสุดการรักษา กรณีเกินศักยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลระดับสูง

สำนักงานประกันสังคมจะทำการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เป็นต้น เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ซึ่งผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนั้นสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบ application ซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาและส่งต่อข้อมูลผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาล และมีช่องทางในการสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมกันนี้จะมีการกำกับติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์

"ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ที่เห็นชอบเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบ และเตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ หากดำเนินการออกประกาศแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการ และรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้ประกันตนทราบผ่านทาง www.sso.go.th" พล.ต.ท.นพ.ธนา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง