รพ.เจ้าพระยาสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
logo ข่าวอัพเดท

รพ.เจ้าพระยาสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

24,212 ครั้ง
|
17 เม.ย. 2567

      โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา อาทิ คุณเพ็ญศรี พัฑฒฆายน พลเอก สิงหา เสาวภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา