กรมอุตุฯ เตือน อากาศเดือนเมษาร้อนจัด ประชาชนงดกิจกกรรมกลางแจ้ง
logo ข่าวอัพเดท

กรมอุตุฯ เตือน อากาศเดือนเมษาร้อนจัด ประชาชนงดกิจกกรรมกลางแจ้ง

ข่าวอัพเดท : เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประเทศไทยเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 ช่วงอากาศ 3 เดือนน อากาศวันนี้,พยากรณ์อากาศ,กรมอุตุนิยมวิทยา,อากาศร้อน

263 ครั้ง
|
02 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประเทศไทยเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 ช่วงอากาศ 3 เดือนนี้จะมีค่าความร้อนเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณ 1-1.5 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 - 39 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณน้ำฝนรวมบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศจะต่ำกว่าปกติประมาณร้อยละ 30 แต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าตัวเลขการพยากรณ์

ต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2567 กรมอุตุฯ คาดหมายว่าสภาพอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 43 องศา เตือนให้ประชาชนงดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน ในส่วนของบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือเนื่องจากจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ส่วนการคาดหมายอากาศแต่ละภาคระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567

กรุงเทพ และปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส และสูงสุด 34 - 41 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 29 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 38 - 43 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในกลางวันมีฝนฟ้าคะนองกับกระโชกแรงบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 29 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 36 - 43 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในกลางวันมีฝนฟ้าคะนองกับกระโชกแรงบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียล และสูงสุดที่ 35 - 43 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในกลางวันมีฝนฟ้าคะนองกับกระโชกแรงบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 30 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 33 - 41 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32 - 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 29 องศาเซลเซียส และสูงสุด 34 - 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่ามาก 1 เมตร