รพ.เจ้าพระยาชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยศิริราช
logo ข่าวอัพเดท

รพ.เจ้าพระยาชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยศิริราช

4,613 ครั้ง
|
12 มี.ค. 2567

           โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญผู้สนใจที่มีคุณสมบัติในการบริจาคเลือด เช่น อายุ 18-60 ปี น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เป็นต้น เข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 14.00 น ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา สอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 024335666 , 024338222