“ตรีนุช” สั่งตรวจสอบ ! ครูไล่กล้อนผมนักเรียน ชี้ ไม่ถูกต้อง-ไม่เหมาะสม-ขัดระเบียบ
logo ข่าวอัพเดท

“ตรีนุช” สั่งตรวจสอบ ! ครูไล่กล้อนผมนักเรียน ชี้ ไม่ถูกต้อง-ไม่เหมาะสม-ขัดระเบียบ

ข่าวอัพเดท : “ตรีนุช” สั่งตรวจสอบ ครูเพชรบูรณ์ ไล่กล้อนผมนักเรียน ชี้ ไม่ถูกต้อง-ไม่เหมาะสม-ขัดระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,เพชรบูรณ์,กรรไกร,กล้อนผม,โรงเรียน,กระทรวงศึกษาธิการ,การไว้ทรงผมของนักเรียน,สถานศึกษา,ผมสั้น,ผมยาว,ลงโทษนักเรียน

596 ครั้ง
|
08 ก.พ. 2566
“ตรีนุช” สั่งตรวจสอบ ครูเพชรบูรณ์ ไล่กล้อนผมนักเรียน ชี้ ไม่ถูกต้อง-ไม่เหมาะสม-ขัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 
(8 ก.พ. 66) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีที่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้กรรไกรเดินไล่กล้อนผมเด็กกว่าร้อยรายจนแหว่งเละไม่เป็นทรงในระหว่างกำลังเข้าแถวตอนเช้า พบสภาพเศษผมปลิวว่อนทั่วโรงเรียน
 
โดยกล่าวว่า ตนได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 และเตรียมยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนการลงโทษนักเรียนนับเป็นอีกเรื่องจากระเบียบทรงผม แต่การกล้อนผมเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
 
น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 เพียง 4 อย่างเท่านั้น ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกระทำของครูชายรายนี้ แม้จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว แต่ขัดกับแนวทางการลงโทษนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
 
“การที่ครูไปกล้อนผมเด็กนั้นไม่เหมาะสม ไม่ควรทำ และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดิฉันได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูชายรายดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกต้อง ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง