ดรามาสาระแน! บุญเกื้อ ติง พระมหาไพรวัลย์ ดูหมิ่นอุบาสก-อุบาสิกา ชี้มีสิทธิปกป้องพระธรรมวินัยจากเหล่าอลัชชี
logo ข่าวอัพเดท

ดรามาสาระแน! บุญเกื้อ ติง พระมหาไพรวัลย์ ดูหมิ่นอุบาสก-อุบาสิกา ชี้มีสิทธิปกป้องพระธรรมวินัยจากเหล่าอลัชชี

ข่าวอัพเดท : ดรามาลามต่อเนื่อง ! หลังพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก และตอนหนึ่งได้พูดว่า “ ตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมา เพรา บุญเกื้อ,พระมหาไพรวัลย์,พระ,พส,สาระแน,ดรามา,จับสึก,พระมหาสมปอง,อลัชชี

3,057 ครั้ง
|
11 ต.ค. 2564
    ดรามาลามต่อเนื่อง !  หลังพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก และตอนหนึ่งได้พูดว่า “ ตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมา เพราะฉะนั้นอาตมาจะอยู่ หรือจะสึก ไม่ต้องมา ”สาระแน”  
 
    ล่าสุด นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว ทีมโฆษกพรรคไทยภักดี โพสต์เฟศซบุ๊กถึงมหาไพลวัลย์ว่า ท่านพูดกล่าวดูหมิ่น อุบาสก อุบาสิกาว่า"สาระแน" ฟังเหมือนท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ท่านไม่เคยรู้หรือว่า"พุทธบริษัท4" ประกอบด้วย1.ภิกษุ 2.ภิกษุณี 3.อุบาสก 4.อุบาสิกา  บุคคลเหล่านี้ต้องทำหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
 
คุณสมบัติของพุทธบริษัท 4 มีดังนี้
1 ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจจริงๆ
2 นำไปประพฤติปฏิบัติ(เป็นประโยชน์ตน)
3 มีส่วนช่วยเผยแพร่เกื้อกูลให้คนอื่นเข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติ(ประโยชน์แก่ท่าน)
4 สามารถปกป้องเมื่อมีผู้กล่าวหาให้คลาดเคลื่อนหรือกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัย
 
   เมื่ออุบาสก อุบาสิกา พบว่ามีอลัชชีที่มัวเมาในลาภสักการะ มิได้พอใจในการปฏิบัติธรรม อาศัยผ้าเหลืองหาเลี้ยงชีพ ประพฤติผิดธรรมวินัยไม่สำรวมระวังในศีลาจารวัตร อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นจึงทำหน้าที่ปกป้องพระธรรมวินัยปกป้องพระศาสนา ท่านอย่าบิดเบือนว่า นั่นเป็นเรื่องสาระแนเลย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง