บิ๊กป้อม สั่งเร่งผลักดันราคาปาล์มน้ำมันให้ได้กิโลกรัมละ 8 บาท ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด
logo ข่าวอัพเดท

บิ๊กป้อม สั่งเร่งผลักดันราคาปาล์มน้ำมันให้ได้กิโลกรัมละ 8 บาท ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด

ข่าวอัพเดท : พล.อ.ประวิตร สั่งติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ตั้งทีมกำกับดูแลผลักดันราคาผลปาล์ม ดันราคาปาล์มน้ำมันทะลุ 8 บาท ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด บิ๊กป้อม,ประวิตร,ปาล์มน้ำมัน,ราคา,เกษตกร

978 ครั้ง
|
05 ต.ค. 2564
        พล.อ.ประวิตร สั่งติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ตั้งทีมกำกับดูแลผลักดันราคาผลปาล์ม ดันราคาปาล์มน้ำมันทะลุ 8 บาท ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด
 
         วันที่ 5 ต.ค.64 พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน ติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยใช้มาตรการด้านดีมานด์ซับพลาย เพิ่มความต้องการในการใช้ และบริหารสต๊อกส่วนเกินให้เกิดสมดุล  ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าว สามารถผลักดันราคาผลปาล์มทะลายให้อยู่ที่ระดับ 5-8 บาทต่อกิโลกรัม  ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลปาล์มในช่วง 3 ไตรมาสปี 2564 สูงถึง 81,000 ล้านบาท คาดว่ายอดเงินที่ชาวสวนปาล์มได้รับในปีนี้ มีแนวโน้มสูงถึง 100,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า 50,000 ล้านบาทเศษ ในปี 2562 สูงขึ้นราว 100 % โดยราคาเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่าระดับประกันรายได้ 4 บาทต่อ กก. 
 
        นอกจากนี้   ยังได้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มความต้องการในการใช้ รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐาน Euro 5 ซึ่งได้มีการเตรียมการแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ เป็นฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล เป็นรองประธาน ดำเนินการผลักดันการแปรรูปด้านการผลิต การตลาด และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิ่งแวดล้อมให้ผลิตภัณฑ์เป้าหมายจากน้ำมันปาล์ม เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 6 ชนิดไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อ 8 มิ.ย. 64 เช่น น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ ผงซักฟอกชีวภาพ พาราฟินเพื่อใช้เป็นสารแลกเปลี่ยนพลังงานและใช้เคลือบกันน้ำให้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่จะใช้แทนพลาสติก น้ำมันหน้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ  และเห็นชอบในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่ 7 คือ  น้ำมันกรีนดีเซล (Bio hydrogenated Diesel) และผลิตภัณฑ์ที่ 8 น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Biojet Fuel) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างที่คณะทำงานฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อเห็นชอบและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตกรีนดีเซลและไบโอเจ๊ตรายสำคัญในภูมิภาคของโลก รองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาคต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอัพเดท