logo ถกไม่เถียง

คปภ.เผยโรงงานหมิงตี้ทำประกัน 3 ฉบับ ทุนประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก 20 ล้าน พร้อมออกเพิ่ม 3 มาตรการ ช่วยเหลือด้านประกันภัย

ถกไม่เถียง : คปภ. เผยโรงงานกิ่งแก้วทำประกันภัยไว้ 3 ฉบับ ความคุ้มครองรวม 420,904,989 บาท พบทุนประกันภัยที่คุ้มครองบุคคลภายนอกมีอยู่แค่ 20 ล้านบาท ถกไม่เถียง,ทินถกไม่เถียง,ช่อง7HD,TERODigital,กด35,ดับเพลิง,อาสา,กู้ภัย,อาสาดับเพลิง,โรงงานกิ่งแก้ว,โรงงานพลาสติก,ระเบิด,สารเคมี,กิ่งแก้ว,สมุทรปราการ,อพยพ,ไฟไหม้,โรงงานเม็ดโฟม,พลาสติก,ควันพิษ,หมิงตี้เคมิคอล,Styrenemonomer,ปนเปื้อน,โดรน,ดรเอ้,สจล,NOVY

423 ครั้ง
|
07 ก.ค. 2564
       คปภ. เผยโรงงานกิ่งแก้วทำประกันภัยไว้ 3 ฉบับ ความคุ้มครองรวม 420,904,989 บาท พบทุนประกันภัยที่คุ้มครองบุคคลภายนอกมีอยู่แค่ 20 ล้านบาท เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมประสานงานด้านประกันเพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
 
       นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. เผยถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า ในทางด้านทุนประกัน ทางโรงงานทำไว้ 3 กรมธรรม์ อันแรกคุ้มครองไว้ 300 กว่าล้านบาท อีกอันจะคุ้มครองถังแรงดัน หม้อน้ำอีก 21 ล้านบาท ส่วนกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกมีอยู่แค่ 20 ล้านบาท ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการเยียวยา ถ้าใครที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ แต่ถ้าบ้านหลังไหนไม่ได้ทำประกันเอาไว้ ก็ขอให้เก็บหลักฐาน ถ่ายรูปเอาไว้ แล้วไปแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเหตุที่อยู่ใกล้ๆ ที่เกิดเหตุได้เลย ซึ่งอาจจะฟ้องทางแพ่งได้ในอนาคต ถ้าท่านไหนที่บ้าน หรือรถยนต์มีการทำประกันเอาไว้ ก็สามารถยื่นเคลมกับบริษัทประกันภัยได้เลย ในส่วนนี้ในกรมธรรม์คุ้มครองอย่างแน่นอน ถ้าเรียกร้องจากกรมธรรม์ของท่านเพียงพอแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ของบริษัทเพิ่มเติม เบื้องต้นทางโรงงานจะต้องสำรวจความเสียหาย หากมันเกินจากที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ก็จะต้องเฉลี่ยการชดใช้ค่าเสียหายกันไป
 
      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะผู้บริหารของ สำนักงาน คปภ. ได้ประชุมร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบสถานการณ์และความต้องการการสนับสนุนเพิ่มจากสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เพื่อระดมสรรพกำลังจากระบบประกันภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยจากการหารือได้ข้อสรุปมาตรการเพิ่มอีก 3 มาตรการ ดังนี้
 
1. บูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัย เร่งตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านประกันภัยอย่างเร่งด่วน ทั้งจากการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้ทำประกันภัยรองรับไว้
 
2. บรูณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ ตั้งศูนย์รับแจ้งความเสียหาย เพื่อบูรณาการการทำงานและข้อมูลความสูญเสียหรือความเสียหายของบ้านเรือน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เพื่อใช้ระบบประกันภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้อย่างทันท่วงที
 
3. เร่งบูรณาการการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยจะประสานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
         ทั้งนี้ สำหรับรายที่ไม่ได้ทำประกันภัยครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ จะได้รับการชดใช้จากการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งโรงงานได้ทำประกันภัยดังกล่าวรองรับไว้ด้วยวงเงินเอาประกันภัย 20 ล้านบาท ทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง และการเช่าที่พัก อย่างไรก็ตาม สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกินกว่าวงเงินเอาประกันภัย จำเป็นต้องเรียกร้องจากผู้ที่กระทำการละเมิด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ จะช่วยดำเนินการในกรณีดังกล่าว โดยสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย จะร่วมบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
         นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานสถานการณ์จากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือด้านประกันภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ซึ่งมีผู้ประสบภัยเข้ามาพักอาศัยอยู่ประมาณ 200 ราย และศูนย์รับแจ้งความเสียหาย ณ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ มีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าแจ้งความเสียหายกว่า 150 รายแล้ว
     
ติดตาม  รายการ “ถกไม่เถียง” ดำเนินรายการโดย “ทิน โชคกมลกิจ”  ภายใต้การผลิตของบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และสามารถรับฟังผ่านทาง  hitz955.com