รัฐบาลไฟเขียว! จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท
logo ข่าวอัพเดท

รัฐบาลไฟเขียว! จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท

ข่าวอัพเดท : เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ประกาศข่าวรัฐบาลเตรียมจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาการว่างงานบัณฑิตจบใหม่ ลดผลกระทบโควิด19 โดยระบุข้อความ ไทยคู่ฟ้า,จ้างงาน,เงินเดือน,18000,ปริญญาตรี,นักศึกษาจบใหม่

25,052 ครั้ง
|
11 มิ.ย. 2564
          เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ประกาศข่าวรัฐบาลเตรียมจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาการว่างงานบัณฑิตจบใหม่ ลดผลกระทบโควิด19 โดยระบุข้อความว่า
 
          ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจบปริญญาตรี รัฐบาลเตรียมจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเข้าทำงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปใน 28 ส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด หรือส่วนกลางที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน
 
         โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกิน 30 ก.ย. 65 และจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญา พร้อมสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นการลาไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน
 
         ขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 64 โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง