01 ม.ค. 2560
82,867 ครั้ง

คสช. เผย 3 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ ยึดรถเมาแล้วขับรวม 1,011 คัน

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหุต โดยระบุว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ ดังนี้ 
 
     รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 7,298 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 414 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 6,142 คน สำหรับ รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 3,769 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 278 คน ยึดรถยนต์ 145 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 2,813 คน
 
     โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมา ( 29 – 31 ธ.ค.59 ) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้วจำนวน 1,011 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 810 คัน และรถยนต์ 201 คัน) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 11,764 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 5,850 คน
 
     ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในมาตรการดูแลความปลอดภัยในคืนที่ผ่านมา รวมถึงทุกคำอวยพรและกำลังใจที่มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันปีใหม่
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง