20 ธ.ค. 2559
168,708 ครั้ง

‘คุณหญิงเกิดศิริ’ส่งหนังสือแจง ยันไม่เคยหย่า 'พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์'

หลังจากมีข่าว ยุวเรต กังสถาน ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ‘ศรุตานนท์’ แล้ว เพราะได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของต้นนามสกุลพระราชทานนี้ ด้วยเห็นว่าเธอคอยดูแลท่านมานาน
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ได้ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน หลังมีกระแสข่าวหย่าร้าง พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ ยืนยันสถานภาพสมรส และยังอยู่บ้านเดียวกัน ลั่นไม่เคยคิดหย่า ความว่า
 
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวการหย่าของ พล.ต.อ.สันต์ และคุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ 
 
จากกรณีที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวการหย่าระหว่าง พล.ต.อ.สันต์ กับคุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ดิฉัน คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ขอเรียนความจริง ดังนี้
 
1. กรณีข่าวการหย่า ระหว่างดิฉันกับ พล.ต.อ.สันต์ฯ ไม่เป็นความจริง และดิฉันไม่เคยคิดที่จะหย่า
ความจริงคือ ดิฉันกับพล.ต.อ.สันต์ฯ ยังคงสถานภาพสมรสและปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ตามเอกสารสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาทะเบียนที่แนบ
 
2. หากมีเอกสารหรือข่าวอื่น ๆ ที่แสดงว่าดิฉันกับสามีหย่าขาดจากกัน ถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือเป็นเอกสารปลอม
 
3. หากมีผู้อื่นแสดงตนว่าเป็นคู่สมรส หรือแสดงเอกสารการจดทะเบียนสมรสกับสามีของดิฉัน ถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือจดทะเบียนสมรสซ้อน มีความผิดตามกฏหมาย
 
สุดท้ายนี้ดิฉันขอโทษท่านสื่อมวลชน กรณีที่ดิฉันออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากในขณะที่มีข่าวการหย่าของดิฉันกับสามีเผยแพร่ออกไป ดิฉันอยู่ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาในการนำเสนอความจริงต่อไป และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์
 

 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง