20 ธ.ค. 2559
30,877 ครั้ง

บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เปิดรับสมัครนักข่าวออนไลน์ หลายตำแหน่ง

บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงาน 
 
 
บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำลังขยายงานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยเปิดรับสมัครงาน Online/Web Content ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกัน
 
 
Content Editor (นักข่าวออนไลน์) 
 
 
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
Qualification
 
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)

- สามารถลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว กล้าคิดกล้าแสดงออก

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น

- สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถมาทำงานในช่วงเช้ามืดได้

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

- กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

 
Responsibilities
 

- ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ

- เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย

- ลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว หรือทำสกู๊ปตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น 

- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 

 
Senior Content Editor (Urgent!!) 
 
 
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
Qualification
 

- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 29 - 34 ปี 

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ 

- มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการตารางการทำงานได้ และมีความรับผิดชอบสูง

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น

สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถมาทำงานในช่วงเช้ามืดได้

- กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

 
Responsibilities
 

- ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ

- บริหารเนื้อหา ลำดับความสำคัญของงาน และจัดตารางงานเพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมาย

- เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย

- ลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว หรือทำสกู๊ปตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น 

- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 


 

Secretary and Administrator (Urgent!!) 

BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business

Contact: watanya.w@bectero.com , hr@bectero.com 

 

Qualification

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเลขานุการ เช่น Outlook, Powerpoint,word, excel

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

Responsibilities

- ดูแลจัดสรรตารางเวลานัดหมายของผู้บริหาร เตรียมความพร้อมในการประชุมทั้งด้านเอกสาร รวมทั้งการจดบันทึกรายงานการประชุม

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ,

- นำเสนอเซ็นเอกสาร/พร้อมตรวจสอบก่อนส่งต่อผู้บริหาร

- ดูแลและให้ความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อ/บุคคลสำคัญ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- ดูแลทรัพย์สินและงบประมาณ รวมถึงจัดการงบประมาณเบื้องต้นรายปีและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานจำนวน 55-60 คน ในทุกๆด้าน

- จัดงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

 

***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

 


 

 

สนใจตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน ติดตามได้ที่ http://www.bectero.com/en/career

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง