19 ธ.ค. 2559
1,244 ครั้ง

เอสซีฯ รับรางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายสมบูรณ์  คุปติมนัส เลขานุการบริษัทฯ รับมอบรางวัล  Recognition จากการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) จาก  Mr. Thomas Thomas, CEO of  ASEAN CSR Network เพื่อส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืน  (SD Report : Sustainability Report)  และสนับสนุนให้เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG  อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุน สำหรับปีนี้ได้คัดเลือกจากจำนวนทั้งหมด 124 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอประชมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง