16 ธ.ค. 2559
6,007 ครั้ง

มติเอกฉันท์! สนช.เดินหน้าประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แม้ประชาชนลงชื่อคัดค้าน 3 เเสนเสียง

 
     วันนี้ (16 ธ.ค.59) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดสมาชิกประชุม เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นด้วย 167 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาจากสนช.ทั้ง 3 วาระแล้ว ก่อนรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
       ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทันต่อสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มโทษการกระทำผิดให้รุนแรงขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมทั้งสิ้น 20 มาตรา
 
     ขณะที่ โลกโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านต่อกฎหมายดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ยังได้มีการนำรายชื่อประชาชน 300,000 คน ยื่นถึงประธาน สนช. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีเนื้อหาลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน และอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั้นแกล้งทางกฎหมายได้ เนื่องจากมีเนื้อหาคุมเครือสามารถตีความได้หลายทิศทาง
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง