14 ธ.ค. 2559
96,344 ครั้ง

สิ้น 'หลวงปู่จันทร์ศรี' เกจิดังอีสาน สิริอายุ 105 ปี 85 พรรษา

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป หรือหลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ วัดอารามหลวงที่จังหวัดอุดรธานี พระเกจิชื่อดังสายวัดป่ากับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 20.00 น. ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สิริอายุได้ 105 ปี  2 เดือน 4 วัน (85 พรรษา) 
 
     สำหรับอัตโนประวัติ “หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป” หรือ “พระอุดมญาณโมลี” หรือหลวงปุ่ใหญ่ เป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐานศิษย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ, เป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน ด้วยยึดหลักธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง มีพลังเกื้อหนุนจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนตลอดมา ปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่จึงเป็นครูของชีวิตที่คณะศิษยานุศิษย์ภาคภูมิใจยิ่ง 
 
     หลวงปู่จันทร์ศรี มีนามเดิมว่า จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2454 ตรงกับวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายบุญสาร และนางหลุน แสนมงคล บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2468 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปฏิบัติธรรมถึง 3 ปี ก่อนได้ร่วมเดินทางกับ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ และพระอาจารย์ลี สิรินฺธโร ออกแสวงหาความสงัดวิเวกตามป่าเขา เพื่อเข้ากรรมฐาน ปฏิบัติธุดงควัตร 13 ตามแบบพระป่ากรรมฐานอย่างเคร่งครัด
 
     ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีจันทราวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2474 โดยมีพระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ รับฉายาว่า “จนฺททีโป” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า “ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ” มีโอกาสติดตามพระกรรมฐานผู้เคร่งวัตรปฏิบัติหลายรูป ก่อนมาศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
 
     พ.ศ.2484 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ให้ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในช่วงต้นพฤศจิกายน ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนา ได้ไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร เป็นเวลา 15 วัน หลวงปู่ใหญ่มีโอกาสปรนนิบัติใกล้ชิด ก่อนถูกส่งไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดธรรมนิมิตร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นานถึง 10 ปี
 
     ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2497 สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ให้มาอยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อทำศาสนกิจคณะสงฆ์ เนื่องจาก พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ชรามากแล้ว โดยแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ก่อนมาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2505 พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) อาพาธด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี มรณภาพด้วยอาการสงบ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 พระอุดมญาณโมลี ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระราชเมธาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
 
      ตลอด 52 ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ) จากวัดที่เป็นต้นกำเนิดพระกัมมัฏฐาน “พระป่า”ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ จะต้องศึกษาและอบรมที่นี่ก่อน ก็ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็น พระอารามหลวง และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พระสงฆ์ต้องถือวัตรปฏิบัติ แบบอย่างเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร , ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , ศูนย์ศึกษาบาลีอีสาน (ธ) ของพระสังฆาธิการในภาค 8-9-10-11 , ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอุดรธานี 
 
     หลวงปู่ใหญ่อายุย่างเข้าปีที่ 105 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559  จากนั้นได้เข้ารับการดูแลสุขภาพด้วยวัยชรา อย่างใกล้ชิดที่ รพ.จุฬาฯ จนท่านได้ละสังขารโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 09.30 น. ทางศิษยานุศิษย์จะได้เคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่ไปที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง