05 ก.ย. 2556
2,031 ครั้ง

หมอประเวศรับปฏิรูปการเมืองไม่ง่ายต้องใช้เวลา

นายแพทย์ประเวศรับเวทีปฏิรูปงานยาก ไม่อยากให้มองเป็นการเมือง แนะเร่งทุกฝ่ายร่วมมือ ชี้ใช้เวลา 5-10 ปีกว่าจะเห็นผล

 

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวถึงการปฏิรูปการเมืองว่า การที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เริ่มต้นและนั่งเป็นประธานเวทีนี้ ทำให้มีทั้งคนเห็นด้วยและคัดค้าน โดยมองว่าเวทีปฏิรูปที่ขับเคลื่อนด้วยการเมืองจะเดินไปได้ยากกว่าภาคประชาชน เพราะจะมีฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มเสียผลประโยชน์ออกมาคัดค้าน จึงต้องเร่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ไม่อยากให้มองเป็นประเด็นการเมืองหรือมองเรื่องของความจริงใจ-ไม่จริงใจ เพราะหากทุกฝ่ายมีแนวคิดปฏิรูปการเมืองเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตาม อยากให้เสนอแนวคิดมาที่คณะกรรมการปฎิรูปการเมืองเพื่อให้รับไปดำเนินการ

                                                                                                      

ทั้งนี้เมื่อมองจากประสบการณ์ปฏิรูปที่ผ่านมายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอาจต้องใช้เวลานาน 5 ปี 10 ปี จึงจะเห็นผล แต่หากทุกฝ่ายร่วมกัน สังคมก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง