11 ธ.ค. 2559
72,951 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังเนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2559 โดยมีใจความสำคัญว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/33.PDF

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง