09 ธ.ค. 2559
189,502 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ พสกนิกรรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

     เมื่อเวลา 18.49 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
     เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ทรงรับการถวายความเคารพ จากทหารกองเกียรติยศ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมือง จังหวัดกระบี่ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะศาลหลักเมือง โดยมีพสกนิกรจากจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จตลอดเส้นทาง ที่ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรก ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10  
 
     พร้อมกันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล และทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ ที่จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารศาลากลางหลังเดิม ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2509 โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 เพื่อเป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในทุกด้าน -
 
     ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะตัวแทนพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เรือหัวโทงจำลองชื่อ "ปกาสัย " เป็นฝีมือของกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลอง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
     สำหรับจังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้น อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลายพระยา , โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร ในนิคมสหกรณ์อ่าวลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง