02 ธ.ค. 2559
6,326 ครั้ง

ต้นศรีตรัง รัชกาลที่ ๙ ทรงปลูก ฟื้นตัว แตกหน่อ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าต้นศรีตรัง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 ว่าขณะนี้ต้นศรีตรังได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รุกขกร ของกรมป่าไม้เป็นอย่างดี มีการให้ยากันเชื้อรา วิตามิน ฟอสฟอรัส และเดรนน้ำออก (การเอาน้ำออกจากราก) ทำให้ต้นศรีตรังในขณะนี้เริ่มแตกหน่อ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังคงต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ได้มีการกั้นรั้วบริเวณรอบโคนต้น เพื่อป้องกันผู้หวังดี ที่ชอบคิดว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยากช่วยดูแลเลยชอบรดน้ำให้อีกด้วย
 
 
 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง