13 ธ.ค. 2556
2,606 ครั้ง

7 องค์กรธุรกิจ เปิดเวทีกลางหาทางออก หนุนปฏิรูปประเทศ

เวทีเครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน เปิดเวทีระดมความคิดเห็น จากนักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน นัดแรก เสนอหนึ่งทางเลือก ให้ทุกพรรคการเมืองทำสัญญาประชาคม นำไปสู่การปฏิรูปประเทศ และให้ยุบสภาเมื่อปฏิรูปเสร็จ เพื่อนำประเทศไปสู่กรอบ กติกาใหม่ ที่ไม่มีความขัดเเย้งเกิดขึ้นอีก
 
โดย7 องค์กรภาคเอกชน เสนอแผนการปฏิรูปประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การก้าวขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลมีความสุจริต โปร่งใส  การสร้างกลไกปราบปรามการคอรัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยก่อนการเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ.57   ทุกพรรคการเมืองต้องลงสัตยาบรรณ ให้สัญญาประชาคมว่าจะต้องมีการปฏิรูป และเมื่อปฏิรูปเสร็จต้องยุบสภา และเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามกรอบกติกาใหม่ โดยนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ใน 7 องค์กรภาคเอกชน เห็นว่า การปฏิรูปจะสำเร็จได้ ต้องมีการตั้งองค์กรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศอย่างชัดเจน มีหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแล กำหนดระยะเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี หลังจากวันนี้แล้ว เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน จะมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกับเวทีอื่น เพื่อนำมาประมวลเป็นทางเลือก ที่จะนำไปสู่ทางออกของความขัดเเย้งที่เป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้น จะนำความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ สรุปเป็นทางเลือก ให้ใด้ภายในเดือนนี้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.57
 
ส่วนการเข้าพบของ กปปส.วานนี้ ภาคเอกชนเข้าใจเจตนา และความคิดของ กปปส.มากขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อนำไปสู่การหาทางออกให้ประเทศ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง