11 ธ.ค. 2556
6,286 ครั้ง

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
เช้าวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทราย ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เฝ้าฯ รอรับเสด็จและเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
การนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ "มิตรภาพไร้พรมแดน" ของกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพ 4 ฝั่งไทย จ.เชียงราย โดยนิทรรศการได้แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับลาว รายละเอียดและความเป็นมาของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1-4
 
โดยการก่อสร้างดังกล่าว รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงรับผิดชอบการก่อสร้าง ในงบประมาณ รวม 1,570 ล้านบาท
 
 
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวรวม 11.6 กิโลเมตร เชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย - บ่อแก้ว - คุนหมิง
 
 
ตามแนวเส้นทางสาย R3A เป็นโครงการหนึ่งในแผนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจด้านเหนือ หรือ North - South Economic Corridor เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าด้วยกัน
 
 
อันจะช่วยส่งเสริมการค้าขายและการคมนาคม รวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในสามประเทศข้างต้น และจะมีส่วนช่วยเสริมต่อการคมนาคมขนส่งภายในประเทศทั้งไทย - ลาว - จีน โดยเฉพาะทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพไทย - ลาว ในอาเซียน และส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง