19 พ.ย. 2556
3,389 ครั้ง

ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม 5 ธ.ค.

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น.และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารรักษาพระองค์เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมในเขตพระราชฐาน และมีพื้นที่จำกัดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีดังกล่าวผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของทางราชการ หรือสถานีที่รับถ่ายทอดสัญญาณ

 

โดยได้มีการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดข้าราชการ ไปร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในครั้งนี้จะเป็นการเสด็จออกคราวแรกที่ท้องพระโรง ที่หัวหิน โดยการปฏิบัตินั้นเทียบเคียงกรณีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นสำคัญ

�ป่วย โดยได้จัดเตียงพิเศษโดยใช้เตียง 3 เตียงต่อติดกัน อีกทั้งต้องใช้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 4-5 คน ในการเคลื่อนย้าย

 

 

สำหรับอาการผิดปกติของผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิดจากเนื้องอกต่อมใต้สมอง ที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายมากเกินไป ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ทำการช่วยเหลือทั้งในด้านการรักษาพยาบาล และดูแลคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถมีความเป็นอยู่เหมือนคนปกติ

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง