09 พ.ย. 2556
3,836 ครั้ง

4พรรคร่วมรบ.ลงสัตยาบัน ไม่นำร่างนิรโทษกลับมาถกอีก

 

หัวหน้า 4 พรรคร่วมรัฐบาล ลงสัตยาบัน ไม่นำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาอีก หวังสร้างความมั่นใจกับประชาชน ลดความตึงเครียด

 

 

เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ร่วมลงนาม ในหนังสือสัตยาบัน พรรคร่วมรัฐบาลต่อประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน ว่าจะไม่มีการหยิบยกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาอีก หากวุฒิสภามีมติยับยั้งร่างไปแล้ว 180 วัน เพื่อแสดงความจริงใจและให้ความมั่นใจต่อประชาชน

 

 

โดยหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่า การลงนามครั้งนี้จะช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์การชุมนุมได้ แต่ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นอำนาจเต็มของวุฒิสภาในการพิจารณา ไม่สามารถถอนออกได้

 

 

ในส่วนของเนื้อหาหนังสือสัตยาบัน ระบุว่า "พรรคร่วมรัฐบาลเคารพทุกความคิดเห็นของประชาชน และเห็นว่าหากปล่อยให้ความขัดแย้งลุกลามต่อไปจะส่งผลเสียหายต่อประเทศ พรรคร่วมรัฐบาลจึงร่วมกันถอนร่างจำนวน 6 ฉบับออกจากวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อแสดงความจริงใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ประสงค์จะให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองนี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นร่างฉบับใดๆก็ตามในส่วนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่เป็นปัญหาโต้แย้งคัดค้านอยู่ขณะนี้

ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไม่ว่าสมาชิก สว สส หรือผู้ใดรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็มิอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้มีผลเป็นการถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจากการพิจารณาของวุฒิสภาได้ จำเป็นตัองให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีความเห็นร่วมกันว่า หากวุฒิสภามีมติยับยั้งและส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คืนมายังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรอาจหยิบยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้หลังผ่านไป 180 วัน

ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่หยิบยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นพิจารณาใหม่ พรรคร่วมรัฐบาลจึงขอแสดงเจตนาร่วมกันให้สัตยาบันเป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยว่า พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรหยิบยกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาอีก หากวุฒิสภามีมติยับยั้งร่าง โดยจะปล่อยให้ตกไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ"

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง