02 ต.ค. 2556
2,782 ครั้ง

ศาลรธน.ยกคำร้องขอชะลอทูลเกล้าฯแก้รธน.ที่มาสว.-นัดลงมติร่างงบ57 ศุกร์นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พร้อมสั่งนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแถลงด้วยวาจา ก่อนจะลงมติคำร้องงบประมาณปี 57 ในวันศุกร์นี้

 

จากกรณีที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เรียกให้ผู้แทน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เข้าให้ถ้อยคำและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม หลังศาลรับคำร้องว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 มีส่วนที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 หรือไม่ ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้ว กำหนดให้มีการแถลงด้วยวาจา ก่อนการลงมติ และลงมติในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.

 

นอกจากนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยังได้พิจารณาคำร้องของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา กับคณะ และคำร้องของนายสาย กังกเวคิน ส.ว.ระยอง กับคณะ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้นายกรัฐมนตรีชะลอการนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ขึ้นทูลเกล้า โดยผลการพิจารณาข้อเท็จจริงศาลเห็นว่า ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจึงสั่งยกคำร้อง

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง