27 พ.ย. 2563
989 ครั้ง

กต. ชูไอเดียเที่ยวพร้อมกักตัว เร่งชง ศบค. กระตุ้นการท่องเที่ยว

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคนไทยกลับประเทศแล้ว จำนวน 128,103 คน

 

จาก 141 ประเทศ แบ่งเป็น

- ทางอากาศ 97,396 คน

- ทางบก 28,700 คน

- ทางน้ำ 2,007 คน

และในเดือน ธันวาคมนี้ มีคนไทยประสงค์ขอกลับอีก 6,951 คน

 

 

ส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 9 ก.ค. -  24 พ.ย. 63 กระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือรับรองให้ชาวต่างชาติมาไทยได้ รวม 40,401 คน  มีชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตมากที่สุด 5 ประเทศได้แก่  จีน  7,116 คน,ญี่ปุ่น  5,427 คน, สหรัฐฯ 3,279 คน, สหราชอาณาจักร  2,640คน, และเกาหลีใต้ 2,169 คน

 

เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในไทยมากถึง 19,846 คน กลุ่มนักธุรกิจ 299 คน, กลุ่มนักท่องเที่ยว ประเภทวีซ่าระยะสั้น 619  คน,กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท ระยะยาว  783 ราย , กลุ่มที่เดินทางเข้าใช้ชีวิตบั้นปลายระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1,138 ราย , กลุ่มที่เดินทางเข้าใช้ชีวิตบั้นปลายระยะเวลา 10 ปี จำนวน 9 ราย

 

 

และ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.เป็นต้นมาประเทศไทยได้ลดเงื่อนไขอนุญาตบุคคลเข้าสู่ประเทศมากขึ้น มีการยกเลิกเงื่อนไข นักท่องเที่ยว ไม่ต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท  มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากต่างประเทศมากขึ้น และปลดล็อคอนุญาตให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ จากเดิมเพียงที่อนุญาต 23 ประเทศ ซึ่งขณะนี้เข้ามาแล้ว 260 คน

 

 

นอกจากนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Hi - Season ระหว่าง เดือนธันวาคม 63  ถึง มกราคม64 เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตก สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นกลุ่ม โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำและเข้าพักกักตัวในโรงแรมที่พักในสถานที่ท่องเที่ยวได้ แบบจำกัดบริเวณในช่วง14วัน ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณา โดยอาจจะทำเป็นแพ็คเกจทัวร์ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงสถานที่พักแล้วก็จะต้องทำการจำกัดพื้นที่ในช่วง 14 วันแรกโดยจะต้องหารือกับภาคส่วนต่างๆและผู้ประกอบการโรงแรมต่อไปว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามามากขึ้น ก่อนจะทำการเปิดประเทศต่อไปในอนาคต

 

อธิบดีกรมสารนิเทศ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ผลกระทบต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่และครอบครัว ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ พบมีการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 45 คน ได้แก่

 

- ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 6 คน และครอบครัว 2 คน

- ข้าราชการหน่วยงานอื่น 2 คน และครอบครัว 1 คน

- ลูกจ้างท้องถิ่น 30 คน และครอบครัว4 คน

 

ในจำนวนนี้ รักษาหายแล้ว 21 คน เสียชีวิต 2คน

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง