04 ต.ค. 2563
2,430 ครั้ง

'ยิ้มสู้คาเฟ่' ได้ไปต่อ หลังร้านกาแฟดัง ยืนยันถอนตัวจากสาขา มธ.

ยิ้มสู้ค่าเฟ่ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ที่พิการทั้งทางการได้ยิน และทางสายตา ได้เริ่มต้นทำงานในร้านกาแฟ แต่เหตุการเริ่มต้นจากที่ท่านผู้ก่อตั้งโพสต์เหมือนสาขาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องยุติลง หลังจากมีนายทุนเจ้าอื่นมาต่อสัญญา
 
ล่าสุดเพจ "Café Amazon" โพสต์แถลงการณ์ ทางคาเฟ่ อเมซอน ยืนยันถอนตัวจากการดำเนินการ โดยระบุว่า ตามที่มีการรายงานข่าว กรณีการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนดนั้น คาเฟ่ อเมซอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
 
ปัจจุบัน คาเฟ่ อเมซอน ยังมิได้รับทราบผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากคณะนิติศาสตร์แต่อย่างใด แต่เนื่องจากมี กระแสข่าวลูกจ้างขอผู้ให้บริการรายเดิมที่เป็นผู้พิการจะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ให้บริการรายเดิมอาจจะไม่ได้ต่อสัญญา คาเฟ่ อเมซอน ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และขอถอนตัวจากการดำเนินการที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย และเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมและทั่วถึง 
 
โดยที่ผ่านมา ได้พัฒนารูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาสซึ่งเป็นรูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนา ความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ
 
โดยปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา และเป็นร้านที่ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ให้บริหารโดยผู้สูงวัย 1 สาขา และให้บริการโดยทหารผ่านศึก 1 สาขา ซึ่ง เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุกิจของ คาเฟ่ อเมซอน ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/XASwtHLS0sY
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง