29 ก.ย. 2563
9,958 ครั้ง

ไม่หยุด! 'แบงก์ชาติ' ประกาศ 19- 20 พ.ย. สถาบันการเงินทำงานปกติ

แบงค์ชาติ ประกาศให้สถาบันการเงิน ทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน และคงวันหยุด ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน
 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิมเพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว
 
อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 63
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง