27 ก.ย. 2563
1,523 ครั้ง

พรรคเพื่อไทย นัด 28 ก.ย.เคาะวันเลือก กก.บห.ชุดใหม่ หลัง 'สมพงษ์' ลาออก

จากกรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้เหตุผลว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค 
 
 
จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 
 
ขณะที่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ซึ่งได้รับมอบหมายรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าหลังจาก นายสมพงษ์ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
 
 
ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/Jk_IuiC8XWM
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง