02 ก.ย. 2563
1,107 ครั้ง

โรงเรียนดัง จ.ขอนแก่น ขานรับนโยบาย ศธ. เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงออกทางเมืองสุดสร้างสรรค์

ขอนแก่น - โรงเรียนดังขอนแก่น ขานรับนโยบาย ศธ. เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ตามสิทธิ์และเสรีภาพ รับฟังทุกปัญหาไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุด ลบภาพเด็กพูดผู้ใหญ่ไม่ฟัง
 
 
มื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 1 ก.ย.2563 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 รวมกว่า 200 คน รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนและทุกระดับชั้นได้ใช้เวทีดังกล่าวแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และนำเสนอข้อเรียกร้องต่างๆ ตามสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นพลเมือง โดยมีคณะครูติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวอ่างใกล้ชิด
 
 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 ชม. ด้วยการเปิดพื้นที่ได้แสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองในฐานะนักเรียนและพลเมืองของไทย ตามรอบประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้ร่วมแสดงออกผ่านผลงานทางศิลปะ ทั้งในรูปแบบของภาพวาด หนังสั้น เพลงที่แต่งขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการหมุนเวียนสับเปลี่ยนการขึ้นเวทีปราศรัยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน โดยมีคณะครูคอยกำกับติดตามและจดบันทึกข้อเรียกร้องต่างๆเพื่อนำไปสู่ที่ประชุมตามระเบียบของโรงเรียน
 
 
นายสัญญา มัครินทร์ อาจารย์ประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า เวทีสิทธิและเสรีภาพที่กำหนดจัดขึ้นนั้นวันนี้เป็นครั้งที่ 7 จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 8 ครั้งในปีการศึกษานี้ ที่เน้นหนักในเรื่องของการให้ความในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ของการเป็นพลเมือง รวมไปถึงสิทธิของตนเองภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่ก้าวล่วงหริอออกนอกกรอบ เนื่องจากการจัดเวทีนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนั้นได้แดงออถึงตามสิทธิ์ของการเป็นพลเมืองไทย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด หรือการกระทำใดๆที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งแม้ว่าเวทีวันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องการเมืองและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แต่นักเรียนทุกคนก็แสดงออกในขอบเขต และอยู่ในกรอบที่กำหนด
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1f3-ZlG8PXc
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง