31 ส.ค. 2563
1,204 ครั้ง

คุรุสภา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020

คุรุสภา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020
 
 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน”
 
 ระหว่างวันที่ 19​ กันยายน​  – 21 ตุลาคม 2563
 
การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
 
ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับครู โดยมี
 หลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) 8 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง)
 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกและมีความสุขกับผู้เรียน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนา เพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กรที่ทำงาน
 
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)
 
ช่องทางการรับสมัครลงทะเบียน
LINE Official: @kspwebinar2563 (Scan QR Code) หรือ
ลิงก์ https://bit.ly/3hCj3x3
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 06-2309-6555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง