31 ส.ค. 2563
1,913 ครั้ง

เปิดรับจองวัตถุมงคล พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ผ่านช่องทางออนไลน์ ThailandPostMart.com

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) รุ่น 92 ตม.ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม

 

 

ซึ่งเปิดรับจองผ่านช่องทางออนไลน์ www.ThailandPostMart.com สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง   ราคา 163 บาท

เนื้อทองเหลือง

เนื้อทองแดง

เนื้อทองแดงผิวไฟ

*จัดส่งตามที่อยู่ผู้สั่งจอง เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป*

 

2.พระพุทธรูปบูชา หลวงพ่อเข้าเมือง ขนาด 5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท , ขนาด 9 นิ้ว ราคา 9,450 บาท และ ขนาด 19 นิ้ว ราคา 26,265 บาท

สีทองโบราณ

สีพ่นทอง

*รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุตอนสั่งจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป*

 

3.ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์) ราคา 51,615 บาท ได้แก่

เนื้อทองคำ

เนื้อทองเหลือง

เนื้อทองแดง

เนื้อทองแดงผิวไฟ 

*รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุตอนสั่งจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป*

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง