27 ส.ค. 2563
124,740 ครั้ง

รอ SMS เลย! ประกันสังคมโอนเงินชดเชยโควิด 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนพรุ่งนี้

ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เริ่มโอนพรุ่งนี้ (28 ส.ค.)
 
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ "มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา" เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
 
โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันพรุ่งนี้ (28 ส.ค. 63) โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคม จัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th สายด่วน โทร.1506
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง