12 ก.พ. 2563
1,511 ครั้ง

ครม.เห็นชอบ พรบ.จัดระเบียบการจอดรถ ปรับขึ้นค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายรถกรณีถูกล็อคล้อ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
 
โดย 1 ใน 3 ฉบับ คือการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท อัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
 
ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท ประเภทประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ และรถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท และยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 2,500 บาท
 
ส่วนกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีที่รถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ จะมีอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 200 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 300 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละคันละ 300 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ ประเภทรถยนต์ขนาด 10 ล้อ ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 500 บาท
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/-7tZLNEU0UM
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง