01 ก.พ. 2563
1,772 ครั้ง

โครงการเรียนร่วม โรงเรียนเกษมพิทยา ส่งเสริมการศึกษา-พัฒนาทักษะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การจัดการศึกษาสำหรับการเรียนร่วม ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นๆ เป็นสำคัญ และต้องพัฒนาตามศักยภาพของตัวบุคคล ซึ่งโรงเรียนเกษมพิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนที่พัฒนานักเรียนโครงการเรียนร่วมจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ 
 
โครงการเรียนร่วมของโรงเรียนเกษมพิทยา เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้มีโอกาสเรียนและร่วมทำกิจกรรมกับเด็กปกติทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
 
การเรียนร่วมของโรงเรียนแห่งนี้ มีทั้งเรียนร่วมบางเวลา เรียนร่วมเต็มเวลา หรือเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ซึ่งจะพิจาราณาที่ตัวเด็กว่าจะเรียนในลักษณะใด ส่วนการเรียนร่วมบางเวลากับเด็กปกติจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วย
 
โรงเรียนเกษมพิทยามีความมุ่งมั่น เข้าใจ และต้องการให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโครงการเรียนร่วม สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคมต่อไปในอนาคต
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/QMplhunTqJw
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง