03 ธ.ค. 2562
9,805 ครั้ง

'วิษณุ' ยันข้อบังคับการประชุมสภาให้นับคะแนนใหม่มีมานานแล้ว

นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ 85 ที่กำหนดให้การขอนับคะแนนใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน ซึ่งส่งผลให้มีการลงคะแนนใหม่ในขณะเดียวกันนั้น 
 
ยืนยันว่าข้อบังคับดังกล่าวมีมายาวนานแต่ตนไม่ทราบเจตนารมณ์ว่าเหตุใดการนับคะแนนใหม่ ต้องลงคะแนนใหม่ด้วย เพราะไม่ใช่ผู้ร่างข้อบังคับ และยืนยันว่าเรื่องนี้สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ หากเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมายอื่นก็ส่งศาลอื่นตีความ 
 
ส่วนปัญหาการลงมติชะลอการยกเลิกสารเคมีของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่พบว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการในที่ประชุม เป็นเพียงขอความเห็น แต่กลับมีการประกาศชะลอโดยอ้างว่าเป็นมตินั้น ยืนยันว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ทราบวิธีการลงมติในการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างไร เพราะมีหลายวิธี อย่างการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ใช้เพียงวิธีประธานที่ประชุมขอความเห็นเป็นมติ บังคับใช้กับข้าราชการทั้งประเทศได้ ไม่จำเป็นต้องยกมือโหวต เสียบบัตรลงคะแนน หรือขานชื่อแบบในสภา
 
อีกทั้งกรณีนี้เท่าที่ฟังข่าว จากนายภักดี โพธิศิริ ที่ปรึกษากรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งอยู่ในที่ประชุมก็พบว่าหลังลงมติ มีการยกร่างประกาศต่างๆ แล้ว แสดงว่าการดำเนินงานคืบหน้าไปกว่าที่เราทราบ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไร หากมีการขอแก้ไขมติ ก็สามารถทำได้ แม้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงมติได้
 
ส่วนที่มีข่าวว่าตนเสนอให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดของสื่อมวลชนที่โทรมาสัมภาษณ์ ส่วนตัวบอกว่าเรื่องแค่นี้แค่ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง