30 พ.ค. 2561
3,057 ครั้ง

ทปอ.ประกาศเพิ่มรอบ Clearing House เยียวยานร. ม.6 ไม่ผ่านคัดเลือกระบบ TCAS เหตุมีผู้สอบติดซ้อน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยออกประกาศจัดรอบการ Clearing House หรือการจัดกลุ่มผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 3 เพิ่มเป็นรอบ CH3/1 และรอบ CH3/2 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนจำนวนมากไม่สามารถผ่านการคัดเลือกในคณะที่ต้องการ เพราะมีผู้สอบติดซ้อนในหลายสาขาวิชาพร้อมกัน รายละเอียดตามภาพดังต่อไปนี้
 
ซึ่งนักเรียนที่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในรอบ CH3/1 คือ (1) สละสิทธิ์/Decline (2) ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตามรอบ 3/1 หรือ (3) ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ จะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ในรอบ CH3/1 และจะไม่ขอเรียกร้องใดๆ ภายหลัง แต่นักเรียนจะยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง