24 พ.ค. 2561
1,604 ครั้ง

เตือนชาวนาไม่ควรเร่งรีบไถปุ๊บหว่านปั๊บ ชี้ยังไม่เข้าฤดูฝนเต็มตัว หวั่นเกิดปัญหาวัชพืช แนะควรเตรียมดินให้ดี

เกษตรจังหวัดสกลนคร เผยพบปัญหาการตื่นฝน เร่งรีบทำนาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว อาจเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ขณะที่การไถนาควรทำให้ถูกวิธี เพราะจะเกิดปัญหาวัชพืชตามมาในอนาคต
 
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร เผยว่าอยากแนะนำเกษตรกรว่าไม่ควรเร่งรีบ ควรรอให้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวค่อยทำนา โดยพบว่าเกษตรกรมีการตื่นฝน พอเห็นฝนเริ่มตกก็เร่งรีบทำนา แต่แท้จริงฤดูยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ดังนั้นจึงอาจเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ จึงฝากเกษตรกรการทำนานั้นควรศึกษาขั้นตอน วิธีที่ถูกต้อง และควรใจเย็น โดยเกษตรกรทุกรายสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ประจำตำบล หรืออำเภอ หรือ สนง.เกษตร ทุกแห่ง ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ การเพิ่มผลผลิต ฯ
 
ในเรื่องของดิน ควรเตรียมดินให้ดีในการเพาะปลูก เพราะพบว่าเกษตรกรหลายรายเร่งรีบ โดยได้ไถ่พรวนดินทิ้งไว้แค่วันหรือสองวัน ก็เริ่มทำนา ส่งผลให้เกิดปัญหาวัชพืช ซึ่งการเตรียมดินสำหรับการทำนาดำ ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ำ ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทำนา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่างกัน การไถดะ ตามแนวยาวของพื้นที่นา การไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศรับออกซิเจน 
 
และเป็นการตากดินเพื่อทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ สารอินทรีย์ก็จะเกิดเป็นปุ๋ยในดิน จากนั้นจะเป็นการไถคราด เป็นการกำจัดวัชพืช และทำให้ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก อันจะทำให้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและในปริมาณที่มากขึ้น
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง